Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Финансови активи и финансови институции, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100101632 (30.07.2010 г.), 300100587 (30.07.2010 г.), 600100067 (30.07.2010 г.), 400100004 (30.07.2010 г.), 810100099 (25.01.2011 г.), 500100492 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора 6000, ул.Цар Иван Шишман
Телефон:042647526, 042650001
Мобилен:0888031550
Факс:042603773
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:НИ-1997, МС-1997, ПИИС-2001, ТП-1996, ФА-2001, ЗЗ-2009
Образование:висше(ВИНС - Варна)