Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101631 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1324, ж.к.Люлин
Телефон:029251752
Мобилен:0884901622
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-2001
Образование:висше(ВИАС - София)