Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100276 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кюстендил 2500, ж.к. Запад
Мобилен:0898564569
Специалност:Маркетинг и мениджмънт
Стаж:НИ-2006
Образование:висше (ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград)