Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101630 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Свиленград 6500, ул. Димитър Благоев
Телефон:037963387
Мобилен:0886000730
Факс:037974310
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИАС - София)