Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100581 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Видин 3700, ул. Екзарх Йосиф I
Мобилен:0878437424
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:МС-1996
Образование:висше(ВМЕИ - София)