Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 301100580 (19.11.2015 г.), 100102369 (14.02.2018 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9002, ул. Ген. Николай Г. Столетов
Мобилен:0888331108
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:МС-2008, НИ-2018
Образование:висше (ИУ - Варна)