Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101626 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Хасково 6300, ул. Македония
Телефон:038626013, 038620619
Мобилен:0887377873, 0888146423
Факс:038626013
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше (ВИАС - София)