Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100579 (14.12.2009 г.), 100101625 (14.12.2009 г.), 810100343 (16.08.2011 г.), 500100552 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Хасково 6300, ул. Македония
Телефон:038626013, 038620619
Мобилен:0888146423
Факс:038626013
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2005 МС-2008 ТП-2008 ЗЗ-2011
Образование:висше (ВТУ Св. Св. Кирил и Методий - Велико Търново)