Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100578 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Каварна 9650, ул. Братя Миладинови
Телефон:057083474
Мобилен:0888925782
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:МС-1999
Образование:висше (ВИНС Д. Благоев - Варна)