Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101613 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Смолян 4700, ул. Д-р Заменхоф
Телефон:030182916
Мобилен:0888811151
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИАС - София)