Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101612 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9700, ул. Филип Тотю
Телефон:054980472
Мобилен:0888303679, 0897906606
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИАС - София)