Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100576 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4001, ж.к. Христо Смирненски, ул. Вечерница
Мобилен:0889756646
Специалност:Електроенергетика и електрообзавеждане
Стаж:МС-1997
Образование:висше(ТУ - Габрово)