Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101611 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8000, ж.к. Възраждане, бул. Мария Луиза, ет. 3
Телефон:056846524
Мобилен:0896755791
Специалност:Земеустройство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИАС - София)