Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101605 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Хасково 6300, ул. Сан Стефано
Телефон:038651448, 038662150
Мобилен:0878816221
Специалност:Земеустройство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИСИ - София)