Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100548 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1592, ж.к. Дружба 1
Мобилен:0887164468
Специалност:Право
Стаж:ТП-2004
Образование:висше(СУ Св. Климент Охридски - София)