Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100547 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1612, ж.к. Лагера
Телефон:029547813
Мобилен:0887204707
Специалност:Електронна техника и микроелектроника
Стаж:ТП-1997
Образование:висше(ВТУ Ангел Кънчев- Русе)