Оценителска правоспособност: Други активи(ново и съвременно българско изкуство, нумизматика, антиквариат, археологически паметници на културата)
Сертификати номера: 700100027 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1784, ж.к. Младост 1
Мобилен:0888939384, 0884150403
Стаж:ДРУГИ-2001
Образование:висше(СУ Св. Климент Охридски)