Оценителска правоспособност: Финансови активи и финансови институции, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 600100064 (14.12.2009 г.), 500100541 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1574, ж.к. Христо Смирненски
Телефон:029733637, 028195505
Мобилен:0887783101
Факс:029733818
Специалност:Финанси и кредит
Стаж:ТП-2002 ФА-2000
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)