Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100571 (14.12.2009 г.) , 500100539 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1111, бул. Шипченски проход
Телефон:029402430
Мобилен:0888252512
Специалност:Математика
Стаж:МС-1996 ТП-1996
Образование:висше(СУ Св. Климент Охридски)