Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101589 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1592, ж.к. Дружба 1
Телефон:028894736, 028199331
Мобилен:0888536139, 0885955106
Факс:029621322
Специалност:Икономика и управление на транспорта
Стаж:НИ-2001
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)