Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100566 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Гоце Делчев 2900, бул. Гоце Делчев
Телефон:075165536
Мобилен:0887425713
Специалност:Ел. машини и апарати
Стаж:МС-1999
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)