Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100536 (14.12.2009 г.), 100101587 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора, ул. "Ген. Ст. Тошев"
Мобилен:0889840191
Специалност:Финанси на предприятията
Стаж:НИ-2001 ТП-2001
Образование:висше(ВТУ Св. Св. Кирил и Методий - В. Търново)