Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100101585 (14.12.2009 г.) , 300100565 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Силистра 7500, ул. Кубадин
Телефон:086838402
Мобилен:0898827072
Специалност:Механизация на селското стопанство
Стаж:НИ-1996 МС-1994
Образование:висше(ВИММЕСС - Русе)