Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100564 (14.12.2009 г.), 100102260 (23.03.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4023, ж.к. Тракия
Телефон:032684038
Мобилен:0889457286
Специалност:Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост
Стаж:МС-1995, НИ-2015
Образование:висше (ВИХВП - Пловдив)