Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100101581 (14.12.2009 г.), 500100534 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1612, ж.к. Лагера, ул. Хризантема
Телефон:029526626
Мобилен:0898597063, 0898209210
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994 ТП-1994
Образование:висше(ВИСИ - София)