Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100533 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1421, ж.к. Лозенец, ул. Резньовете
Мобилен:0878208756
Специалност:Планиране и прогнозиране на икономическите системи
Стаж:ТП-1998
Образование:висше(ВИИ - София)