Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100563 (14.12.2009 г.), 500100532 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, бул.Др.Цанков 59,Е, 12
Телефон:02 868 366
Мобилен:0883 3124 83
Специалност:Икономика на труда
Образование:висше (ВИИ "Карл Маркс" - София)