Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100563 (14.12.2009 г.) , 500100532 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1172, бул. Драган Цанков
Телефон:02/8683666
Мобилен:0883312483
Специалност:Икономика на труда
Стаж:МС-1995 ТП-1993
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)