Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100530 (14.12.2009 г.) , 100101579 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1784, ж.к. Младост 1А
Телефон:028700069
Мобилен:0888540975
Факс:028700069
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994 ТП-1994
Образование:висше(ВИАС - София)