Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101578 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1784, ж.к. Младост 1А
Телефон:028769433, 028840309
Мобилен:0888282011
Факс:028700069
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИАС - София)