Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100559 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:с. Гецово, ул. Патриарх Евтимий
Телефон:084662936
Мобилен:0899831622, 898457535
Специалност:Технология и автоматизация на машиностроенето
Стаж:МС-1999
Образование:висше(РУ Ангел Кънчев - Русе)