Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Финансови активи и финансови институции, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 400100095 (14.12.2009 г.), 600100062 (14.12.2009 г.), 100101571 (14.12.2009 г.), 300100555 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1233, бул. Генерал Столетов
Мобилен:0899102393
Специалност:Добив на черни метали
Стаж:НИ-2005 МС-1998 ПИИС-2005 ФА-2004
Образование:висше(ВХТИ - София)