Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100523 (14.12.2009 г.), 100101570 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1164, ж.к. Лозенец, ул. Майор Томпсън
Телефон:028260414
Мобилен:0888028731
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998 ТПВ-2008
Образование:висше(ВИАС - София)