Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101566 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1799, ж.к. Младост 2
Мобилен:0887251269
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВИСИ - София)