Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100552 (14.12.2009 г.) , 100101562 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Иван Шишман
Телефон:029807952
Мобилен:0887856219
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995 МС-2002
Образование:висше(ВИАС - София)