Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100549 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1504, бул. Янко Сакъзов
Телефон:029449283, 029441156
Мобилен:0887522785
Факс:029446163
Специалност:Технология на машиностроенето
Стаж:МС-2000
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)