Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти, Финансови активи и финансови институции, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 400100092 (14.12.2009 г.), 100101552 (14.12.2009 г.), 600100057 (14.12.2009 г.), 300100548 (14.12.2009 г.), 500100514 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1408, ж.к. Иван Вазов, ул. Стефан Малинов № 1
Мобилен:0887587743
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996 МС-1999 ПИИС-1998 ТП-1993 ФА-2000
Образование:висше(ВИАС - София)