Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101551 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Божурище 2227, ул. Далия
Телефон:029932011
Мобилен:0887446441, 0878807013
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВИАС - София)