Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101550 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Самоков 2000, ул. Христо Йончев
Телефон:029530505, 029516677
Мобилен:0899151455
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(ВИАС - София)