Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100546 (14.12.2009 г.), 100101544 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1606, ул. Лайош Кошут
Телефон:029276672, 029522313
Мобилен:0888269604
Специалност:Електроника
Стаж:НИ-2008 МС-2008
Образование:висше(ТУ - София)