Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101543 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1306, ж.к. Обеля 1
Телефон:029346242
Мобилен:0888246159
Специалност:Право
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград)