Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100544 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ж.к. Овча купел 1, ул. Народно хоро
Мобилен:0887800514
Специалност:Технология на органичния синтез и горивата
Стаж:МС-1993
Образование:висше(ВХТИ - София)