Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100542 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Славянска
Телефон:029878180, 029555389
Мобилен:0899568367, 0878568367
Специалност:Минна електромеханика
Стаж:МС-1993
Образование:висше(ВМГИ - София)