Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 400100091 (14.12.2009 г.) , 300100541 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Христо Белчев
Телефон:029885365
Мобилен:0888976066
Специалност:Технология на силикатите
Стаж:МС-1993 ПИИС-1996
Образование:висше(ВХТИ - София)