Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100508 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1404, ж.к. Гоце Делчев
Мобилен:0888765898
Специалност:Разработка на полезни изкопаеми
Стаж:ТП-2004
Образование:висше(МГУ - София)