Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, , Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100101528 (14.12.2009 г.) , , 300100535 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Велико Търново 5000, ул. Бачо Киро
Телефон:062653075
Мобилен:0888237208, 0878237208
Факс:062622579
Специалност:Електроснабдяване на промишлени предприятия
Стаж:НИ-1995 МС-2001
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)