Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101520 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1113, ул. Елисавета Багряна
Мобилен:0884747164
Специалност:Земеустройство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)