Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101518 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1172, ж.к. Дианабад, ул. Никола Габровски
Телефон:028863688
Мобилен:0887650470
Факс:028863688
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(УАСГ - София)