Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101514 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1463, ул. Тунджа
Телефон:028512717, 028512803
Мобилен:0888315848
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВИАС - София)