Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100531 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1680, ж.к. Белите брези, ул. Нишава
Мобилен:0882292800
Факс:029557868
Специалност:Индустриален мениджмънт
Стаж:МС-1998
Образование:висше(ТУ - София)