Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101512 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9010, ж.к. Васил Левски, ул. Д-р Анастасия Желязкова
Мобилен:0899948038
Специалност:Качество и експертиза на стоките
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ИУ - Варна)